La Ferretería Online

Productes Menu

Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

www.bricosimax.com

En relació amb els serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la privacitat més estricta d'acord amb la legislació vigent. Bricosimax compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus clients, proveïdors i tercers relacionats i usuaris en general, i els manté en la confidencialitat més estricta d'acord amb els disposat en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol) i altres normativa aplicable.

Bricosimax es compromet en la utilització de les dades de caràcter personal demanades a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment al Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

Els usuaris poden en tot moment exercitar els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, sempre que resultés pertinent, dirigint-se desde la zona de contacte al responsable del tractament i titular dels fitxers on es troben registrats les seves dades de caràcter personal: Bricosimax, Dpto. Web-Protecció de Dades, adjuntat fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé, en el seu cas, el seu pasaport.


© BRICOSIMAX Copyright
Tots els Drets Reservats

Contactar con La Ferretería Online
IVA INCLÒS EN TOTS ELS PREUS | PVP VÀLIDS EXCEPTE ERROR TIPOGRÀFIC Copyright © 2011 - 2023 GS Bricosimax Online Tots els drets reservats
Meu compte
No tancar sessió
Recordar contrasenya.